Veelgestelde
vragen

Aanmelding en plaatsing

Ik wil mijn kind graag inschrijven. Hoe kan ik dat het beste doen?
U kunt uw kind hier inschrijven. Kort daarna wordt contact met u opgenomen.
Kan ik eerst een kijkje komen nemen?
Natuurlijk, u bent van harte welkom! U kunt contact opnemen voor een afspraak. Wij maken graag tijd voor u vrij.
Wanneer is er plaats voor mijn kind?
Wij streven ernaar om u direct een plaats aan te bieden. Mocht er geen plaats beschikbaar zijn op de door u gewenste dagen of vestiging, dan nemen wij telefonisch contact op om de alternatieven te bespreken.
Wanneer vindt het intakegesprek op de locatie plaats?
Een paar weken voor de startdatum zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het intakegesprek.
Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang doorgeven?
U kunt een email sturen naar info@shezaf.nl met daarin uw wensen met betrekking tot de wijziging.
Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn bedraagt één maand. U kunt ieder dag van de maand opzeggen.
Wanneer stopt het opvangcontract voor mijn kind(eren)?
Het opvangcontract voor de dagopvang stopt automatisch op de dag vóórdat uw kind vier jaar wordt. Voor de buitenschoolse opvang betreft dit de dag vóórdat uw kind twaalf jaar wordt. En voor de opvangbehandelgroep geldt dit voor het vijfde jaar.
Hoe verleng ik het opvangcontract voor mijn kind(eren)?
U kunt een email sturen naar info@shezaf.nl met daarin uw wensen met betrekking tot de verlenging.
Hoe zeg ik het opvangcontract op?
Een opzegging kunt per e-mail naar info@shezaf.nl doorgeven. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van één maand, zoals bepaald in de (voor Shezaf geldende) Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Kinderopvang.
Kan ik mijn contract tussentijds wijzigen?
Ja, dat kan. U kunt ons een e-mail sturen naar info@shezaf.nl met de gewenste wijziging. Aansluitend zullen wij de mogelijkheden met u bespreken. Het verminderen van het aantal opvanguren geldt als een gedeeltelijke opzegging, waarvoor een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd.
Stroomt mijn kind van de dagopvang automatisch door naar de buitenschoolse opvang (BSO)?
Nee, u dient uw kind opnieuw in te schrijven.
Moet ik mijn tweede kind opnieuw inschrijven?
Ja, om gebruik te maken van opvang dient u uw kind in te schrijven. U kunt uw kind hier inschrijven. Kort daarna nemen wij contact met u op.
Kunnen opvangdagen worden geruild?
Opvangdagen mogen binnen dezelfde week of maand onbeperkt worden geruild, mits de groepsgrootte dat toelaat. U dient dit per e-mail naar info@shezaf.nl of telefonisch aan te vragen. Kort daarna ontvangt u bericht.
Mijn kind komt een dag niet naar de opvang. Moet ik dit doorgeven?
Ja, wij verzoeken u ons in te lichten als uw kind niet naar de opvang kan komen.
Is het mogelijk om mijn kind extra naar de opvang te laten komen?
Extra opvang is mogelijk mits de groepsgrootte het toelaat. U dient dit aan te vragen via Konnect (ouderapp). Aansluitend zullen wij de mogelijkheden met u bespreken.
Wij gaan binnenkort op vakantie. Hoe moet ik dit kenbaar maken, en hoe vind ik dit terug op mijn factuur?
In alle gevallen waarin uw kind niet naar de opvang kan komen, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, biedt geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten.

Facturatie en betaling

Hoe kom ik aan een jaaropgave van de kinderopvangkosten?
Aan het begin van elk jaar sturen wij de jaaropgave per e-mail aan alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen.
Waarom ontvang ik een factuur met het hele factuurbedrag als ik de kinderopvang­toeslag automatisch laat overmaken naar Shezaf?
Mogelijk hebt u de aanvraag daartoe minder dan zes weken geleden ingediend bij de Belastingdienst, waardoor deze nog niet is afgehandeld. In dat geval is de toeslag nog niet aan Shezaf uitgekeerd.
Mijn kind is onlangs gestart met opvang. Ik heb nog geen factuur ontvangen. Klopt dit?
De verwerking van het contract loopt niet parallel aan de datum van de eerste facturatie. U ontvangt de factuur voor de eerste opvangmaand bij die voor de tweede maand. Daarna vindt facturatie per maand plaats.
Mijn kind is nog niet gestart met opvang maar ik heb al een factuur ontvangen. Klopt dit?
Bij het aangaan van een contract betaalt u eenmalige plaatsingskosten. Deze vindt u terug op de factuur.
Op welke datum vindt de incasso plaats?
Bij het incasseren van de factuur wordt rekening gehouden met de uitkeringsdatum van de Kinderopvangtoeslag. De incassodatum ligt rond de 28e van elke maand.
Ik wil mijn automatische incasso intrekken. Wat moet ik doen?
Dit kunt u ons per e-mail laten weten. Vanaf dat moment dient u zélf de betalingen aan Shezaf over te maken.
Heeft u nog andere vragen over betalingen en facturen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Kinderopvang­toeslag en Belasting­dienst

Hoe kan ik mijn fiscale kinderopvangtoeslag berekenen?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. Deze overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders, en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd. Op www.toeslagen.nl vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat de beoogde kinderopvang ú gaat kosten? Maak dan een proefberekening.
Hoe kan ik mijn kinder­opvang­­toeslag rechtstreeks over laten maken naar mijn opvang­organisatie?
Via de website www.toeslagen.nl kunt u de Belastingdienst toestemming verlenen om uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks over te maken naar de opvangorganisatie.
Ik ben werkloos geworden, moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?
Indien u werkloos bent geworden dan heeft u nog zes maanden recht op kinder­opvang­toeslag (KOT).
Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK)?
In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U vindt het LRK-nummer van de betreffende opvanglocatie in uw opvangcontract.
LRK-nummer van locatie de Regenboog (dagopvang en peuteropvang): 218441708
LRK-nummer van locatie de Prinsenark (dagopvang): 191486322
LRK-nummer van locatie de Schatkamer (buitenschoolse opvang): 218304638
LRK-nummer van locatie de Schatkaart (buitenschoolse opvang): 253532978
LRK-nummer van locatie het Kompas (peuteropvang): 293406789
Ik heb twee locaties opvang. Hoe regel ik dit met de belastingdienst?
Indien er sprake is van twee locaties opvang dan dienen beiden locaties apart te worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Kortom, niet alles op één locatie zetten.

Nog steeds wat vragen? Stuur ons een berichtje.

Mail ons via info@shezaf.nl of bel ons op 0172 – 234 254