Peuteropvang 2-4 jaar

Samen spelen is leuk én belangrijk voor een peuter. De peuter leert speelgoed te delen, af en toe even te wachten en rekening te houden met andere kinderen. Merkt dat het leuk is om vriendjes en vriendinnetjes te maken. De peuteropvang is bij uitstek de plaats voor peuters om deze sociale vaardigheden te oefenen. Bovendien is samen spelen goed voor de ontwikkeling van taal- en denkvermogen.

VVE-programma

In de peuteropvang worden alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Aan dit programma zijn leuke, uitdagende en leerzame activiteiten verbonden. Door de activiteiten bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op de basisschool.

Shezaf is als kinderopvang VVE-geregistreerd. Dat betekent dat wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Om goed aan te sluiten op de ontwikkelbehoefte van ieder kind wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Het observatiesysteem geeft een globaal beeld van de ontwikkeling van een kind. Wanneer het kind bijna vier jaar wordt is er, met toestemming van de ouder, een overdracht naar de basisschool.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er een uitgebreider aanbod, passend bij de ontwikkelbehoefte van het kind. Deze ondersteuning vindt plaats onder begeleiding van de orthopedagoog.

Ideaal voor peuters: samen spelen, samen groeien

 • Peuteropvang (voorheen de peuterspeelzaal) is landelijk geïntegreerd in de kinderopvang
 • Laagdrempelige basisvoorziening voor alle peuters
 • Een ideale voorbereiding op de basisschool
 • Peuteropvang kan met dagopvang gecombineerd worden

Opvangmogelijkheden

Shezaf heeft een algemeen christelijke identiteit. We benaderen ieder kind als individu met unieke eigenschappen, talenten en mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat een verscheidenheid aan kinderen en ouders zich bij ons welkom voelen.

Samen met de ouder(s)

Wij vinden persoonlijk contact met de ouder belangrijk. Een goed contact tussen ouder en pedagogisch medewerker is in het belang van het welzijn van het kind.

Financiering

 • Leeftijd 2 – 4 jaar
 • 3,5 uur per dag (vanaf 1 januari 2021 4 uur per dag)

Peuteropvang valt per 1 januari 2016 onder de Wet kinderopvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten door:

 • kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst (www.toeslagen.nl)
 • inkomensondersteuningsregeling via de Gemeente (serviceplein gemeente Alphen aan den Rijn)

Komt u hier niet uit of heeft u hier nog vragen over, dan helpen wij u graag.

 

 

 

Bruto kosten

Voor een ochtend peuteropvang betaalt u € 8,32 per uur met een maandbedrag van € 97,04.

Netto kosten

Netto kosten per dagdeel inclusief tegemoetkoming van Rijk of gemeente. Bereken uw exacte kosten op: www.toeslagen.nl

Belastbaar jaarinkomen € 30.000: ca. € 14,84 per maand
Belastbaar jaarinkomen € 50.000: ca. € 24,84 per maand

 

Openingstijden

In de schoolweken (40 weken) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we geopend van: 08.15/08.45 uur – 11.45-12.15 uur.

Onze locatie ’t Speelruim is tijdens de schoolweken (40 weken) geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van: 08.30 – 12.00 uur.

 • Regio Midden (Schoolvakantie)
 • Algemene Feestdagen
 • Schoolvrije Dagen (Goede Vrijdag, dag na Hemelvaart, Jaarmarkt).

Onze locaties met peuteropvang

De Schatkaart

Buitenschoolse opvang en Peuteropvang

Het Kompas

Peuteropvang

't Speelruim

Peuteropvang