Uw kind inschrijven

Met dit formulier kunt u uw kind bij Shezaf inschrijven. Leest u voordat u op inschrijven drukt de onderstaande punten goed door.

  • Bijkomende kosten: Shezaf brengt na een definitieve plaatsing eenmalig € 40,00 aan plaatsingskosten in rekening.
  • Wijze van betaling, levering, uitvoering, leveringstermijn: Shezaf levert conform de leveringsduur die is overeengekomen in het contract. U kunt te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Hierbij dient een opzeggingstermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen.
  • Ontbindingsrecht: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen het contract te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 kalenderdagen na de ontvangst van uw bevestigingse-mail.
  • Duur overeenkomst of opzeggingsvoorwaarden: : U kunt te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Hierbij dient een opzeggingstermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen.
  • Minimumduur overeenkomst voor de consument: U kunt te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Hierbij dient een opzeggingstermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen.

    Betalingsverplichting :Let op! Bij het ondertekenen van dit contract, gaat u een betalingsverplichting aan

Na het inschrijven nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij beantwoorden graag eventuele vragen via (0172) 234 254 of via info@shezaf.nl