Dagopvang 0-4 jaar

De dagopvang vindt plaats in ‘verticale’ groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. Uitgangspunt is dat baby’s en dreumesen leren van de omgang met oudere kinderen. Andersom leren oudere kinderen rekening houden met kleine kinderen.

Om de kinderen houvast en structuur te geven werken we per groep zo veel mogelijk met een vaste leiding en een vaste dagindeling. Bij de baby’s ligt de nadruk vooral op rust, reinheid en regelmaat, en wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van het kind aangehouden. Bij de peuters gaat meer aandacht uit naar (samen) spelen, beweging en creativiteit. Het dagprogramma omvat diverse activiteiten zoals vrij spel, buiten spelen en gezamenlijke activiteiten, waaronder groepsspelletjes, zingen, voorlezen en knutselen.

VVE-programma Uk en Puk

Onderdeel van het dagprogramma is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit zijn activiteiten die op een leuke, speelse en ongedwongen manier de ontwikkeling en zelfontplooiing van nul- tot vierjarigen stimuleren. Het VVE-programma Uk en Puk is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang, en bevat naast activiteiten ook mooie prenten­boeken en de pop Puk, die een centrale rol speelt. Bovendien is het een manier van ontwikkelingsgericht werken.

Contact met ouders

Regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en de ouders is van essentieel belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Contact vindt onder andere plaats tijdens het halen en brengen, via oudergesprekken, via nieuwsbrieven en via Konnect (ouderapp). Elke locatie heeft daarnaast een eigen oudercommissie.

Gratis ontbijt

Bij de verlengde opvang tussen 07.00 – 07.30 uur krijgen de kinderen kosteloos een ontbijt*.

Wilt u uw kind ook gebruik laten maken van het ontbijt? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

* Volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.

Opvangmogelijkheden

Kinderen kunnen gebruik maken van dagopvang tot zij naar de basisschool gaan. Omdat thuissituaties van elkaar verschillen, biedt Shezaf verschillende opvangmogelijkheden. U kunt kiezen voor opvang voor hele of halve dagen, maar ook voor een paar uur (flexibele opvang). Ook combinaties zijn mogelijk. Daarnaast kunt u aangeven of opvang in de schoolvakanties gewenst is.

Nog vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de opvangvorm die het beste past bij uw situatie.

Dagopvang

 • 52 weken is inclusief schoolvakanties
 • 40 weken is exclusief schoolvakanties
 • Maandag t/m vrijdag
 • Een dag is opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Verlengde opvang

 • De standaard openingstijden van Shezaf zijn 07:30-18:00 uur.
 • Wij bieden een ontbijtdienst aan van 07.00-07.30, dit is een uitbreiding van uw contract en hier zitten extra kosten aan verbonden.
 • U kunt ook kiezen voor verlengde opvang van 18.00-18.30, dit is een uitbreiding van uw contract en hier zitten extra kosten aan verbonden.

Flexibele opvang

 •  52 weken
 •  Maandag t/m vrijdag
 •  Variabele opvangtijden (op reservering)
 •  Incl. zomervakantie mogelijk

Bij flexibele opvang kunt u opvang afnemen per uur, op verschillende dagen en/of tijden. U geeft voor de 15de van de voorafgaande maand de uren door waarop u de opvang nodig heeft. U kunt een keuze maken uit verschillende pakketten; 10 uur per maand, 26 uur per maand of 40 uur per maand.

 

 

Incidentele opvang

 •  Afname losse uren (incidenteel)
 •  Maandag t/m vrijdag
 •  Tussen 7.00 – 18.30 uur

Wanneer u een contract heeft bij Shezaf en u ‘onverwachts’ (extra) opvang nodig heeft, bieden wij incidentele opvang. U kunt de opvang aanvragen in onze ouderapp. Wanneer de groepsgrootte het toe laat is uw kind van harte welkom.

Onze locaties met dagopvang

De Regenboog

Dagopvang

De Prinsenark

Dagopvang en opvangbehandelgroep