Over Shezaf

Shezaf is een kleinschalige, persoonlijke en flexibele kinderopvang in Alphen aan den Rijn en al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. In die tijd is Shezaf uitgegroeid tot een moderne kinderopvang met mooie panden en uitdagende buitenspeelplaatsen. Anno 2021 beschikt Shezaf over zes locaties in Alphen aan den Rijn, met een divers aanbod aan dagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang.

De organisatie

Shezaf is een stichting en heeft daarom een bestuur. Het bestuur staat bovenaan de organisatie. De dagelijks leiding berust bij directeur Suzanne Gijsbers.

Door onze kleinschalige opzet is het contact persoonlijk en kunnen wij goed inspelen op de individuele behoefte van kinderen en ouders. Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze organisatie heeft een christelijke signatuur. Wederzijdse aandacht en respect voor elkaar staan voorop. Wij benaderen ieder kind als een individu met unieke eigenschappen, talenten en mogelijkheden.

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden goede zorg en begeleiding in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Hierbij wordt door middel van een VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) structurele aandacht geschonken aan de ontwikkeling van elk kind.

Shezaf voldoet aan de kwaliteitseisen van de Brancheorganisatie Kinderopvang en is als professionele, door de overheid erkende organisatie, opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Visie en beleid

Samen groeien. Deze twee woorden vatten de filosofie samen die we bij Shezaf koesteren. In onze documenten vindt u onder andere de volgende stukken:

  • Algemeen beleid
  • Beleid (BSO)
  • Beleid (Dagopvang)
  • GGD inspectierapporten
  • Toestemmingsformulieren
  • Beleid veiligheid & gezondheid

Op deze website leest en ziet u hoe we daar in de praktijk én in ons pedagogisch beleid vorm aan geven. Op deze plaats kunt u zich verdiepen in de uitgangspunten die de basis vormen van onze visie en beleid.

VVE-programma Uk en Puk

In zowel de dagopvang als de peuteropvang is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onderdeel van het dagprogramma. Dit zijn activiteiten die op een leuke, speelse en ongedwongen manier de ontwikkeling en zelfontplooiing van nul- tot vierjarigen stimuleren. Iedere zes weken staat er een ander thema centraal.

Het VVE-programma Uk en Puk is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang, en bevat naast activiteiten ook mooie prentenboeken en de pop Puk, die een centrale rol speelt. Hiermee bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op de basisschool.

Shezaf is als kinderopvang VVE-geregistreerd. Dat betekent dat wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Om goed aan te sluiten op de ontwikkelbehoefte van ieder kind wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Het observatiesysteem geeft een globaal beeld van de ontwikkeling van een kind. Wanneer het kind bijna vier jaar wordt is er, met toestemming van de ouder, een overdracht naar de basisschool.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er een uitgebreider aanbod, passend bij de ontwikkelbehoefte van het kind. Deze ondersteuning vindt plaats onder begeleiding van de orthopedagoog.

Contact met ouders

Regelmatig contact tussen de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en de ouders is van essentieel belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Contact vindt onder andere plaats tijdens het halen en brengen, via oudergesprekken, nieuwsbrieven en via de app Konnect. Elke locatie heeft daarnaast een eigen oudercommissie.

Konnect

Konnect is een app voor de mobiel of tablet, die ouders met de kinderopvang verbindt én omgekeerd. Shezaf biedt alle ouders toegang tot deze app, waarmee ze beschikking hebben over een up-to-date agenda, de planning van hun kinderopvang én op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.

Gezocht:
enthousiaste ouders of verzorgers

Wilt u ook een steentje bijdragen en heeft u daar een paar uur per maand voor over? Meldt u dan aan voor de oudercommissie. Eerst een vergadering bijwonen, is ook mogelijk. Mail ons, of spreek ons gewoon een keertje aan op één van de locaties.

Aanmelden per mail

De Oudercommissie

Meepraten over de opvang van uw kind? Dat kan in een van de oudercommissies. Over tarieven, onderhoud, nieuw- en verbouw, pedagogisch beleid en nog veel meer.

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, denkt mee met directie en bestuur van Shezaf en draagt bij aan een transparante en open communicatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en directie/bestuur.

Welke onderwerpen behandelt de oudercommissie?

Bestuur en directie van Shezaf zijn wettelijk verplicht om advies te vragen over zaken als prijswijzigingen, openingstijden, het aantal kinderen per leidster, de klachtenregeling, pedagogisch beleid, voedingsbeleid, het beleid met betrekking tot opvoeding en veiligheid en gezondheid. De oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven.

Heeft elke locatie van Shezaf een eigen oudercommissie?

Ja, dit is wettelijk verplicht. Deze zijn georganiseerd in een overkoepelende oudercommissie.

Contact

De oudercommissie is via oudercommissie@shezaf.nl te bereiken.