Opvangbehandelgroep
De Kleurentuin

Om kinderen met een achterblijvende ontwikkeling een plek te geven binnen de reguliere opvang en zorg, zijn Shezaf Kinderopvang en Ipse de Bruggen een samenwerking aangegaan in de vorm van een ‘Opvang­behandelgroep’. Deze groep – de Kleurentuin – huist in een ruimte van Shezaf op de locatie Prinsenark.

Voor wie?

De Opvangbehandelgroep is er voor jonge kinderen van 2 t/m 5 jaar met een ontwikkelingsvraag op gebieden als taal en spraak, motoriek, verstandelijke ontwikkeling of moeilijk te begrijpen gedrag. Op deze groep zijn minimaal twee medewerkers aanwezig: een van Ipse de Bruggen en een van Shezaf. De groep biedt op maandag, woensdag en vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur ruimte aan maximaal 8 kinderen.

Stimuleren van ontwikkeling

De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd aan de hand van het ‘Ik-Volg-Je’ systeem. Dit systeem is opgebouwd uit kleine stappen, gericht op alle ontwikkelingsgebieden. Voor elk kind wordt in overleg met de ouders een behandelplan opgesteld, met daarin de doelen waaraan wordt gewerkt. Viermaal per jaar worden met dit elkaar geëvalueerd. Daarnaast biedt de Kleurentuin goede gelegenheid voor observatie en diagnostiek. Vanuit Ipse de Bruggen is een behandelcoördinator nauw betrokken bij de groep en uw kind.

Dagprogramma

In de ochtend of middag worden de therapeuten van Kinderdienstencentrum (KDC) Prisma van Ipse de Bruggen betrokken voor groepsbehandelingen en advies. De betrokken therapeuten zijn de logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut en spelagoog. Individuele behandelingen blijven plaatsvinden op het KDC of andere externe plek.

De middag staat in het teken van het VVE-aanbod (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) dat Shezaf binnen de peuteropvang aanbiedt als voorbereiding op het basisonderwijs. Op bepaalde momenten – tijdens het buitenspelen of activiteiten in kleine groepen – spelen kinderen uit de reguliere groepen samen met die van de Kleurentuin. En voor kinderen die dat nodig hebben, is er de mogelijkheid om in de middag te slapen.

Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor de Opvangbehandelgroep is het van belang om te kijken wat uw kind nodig heeft en of de Opvangbehandelgroep hier passend voor is. U kunt hiervoor contact opnemen met Ipse de Bruggen via 0800 99 88 777. Er is daarnaast een informatiepakket beschikbaar welke u op deze pagina kunt aanvragen.

Na afstemming en het duidelijk is dat uw kind in aanmerking komt voor de Opvangbehandelgroep, kan uw kind worden ingeschreven bij Shezaf en Ipse de Bruggen, via het gezamenlijke aanmeldformulier. Ook dient de beschikking bij GO! Voor Jeugd te worden aangevraagd. U zal hier tegen die tijd meer uitleg over krijgen.

Financiering

Vanuit de Jeugdwet worden de kosten betaald die gerelateerd zijn aan de behandeling vanuit Ipse de Bruggen. Voor de ‘opvangkosten’ van Shezaf geldt dat u voor kinderen tot 5 jaar kinderopvangtoeslag kan aanvragen bij de Belastingdienst. Naast deze kinderopvangtoeslag blijft er een ‘eigen bijdrage’ over, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Op de website van de Belastingdienst kan een proefberekening gemaakt worden. De tarieven voor de kinderopvang kunt u hier terugvinden. Mocht er geen recht zijn op kinderopvangtoeslag, dan bekijken we in overleg of er nog andere mogelijkheden tot financiering zijn.

Informatiepakket

Wilt u meer informatie over de Kleurentuin vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Voor Shezaf kan dit via info@shezaf.nl of 0172-234254. Voor Ipse de Bruggen kunt u via de servicedesk contact zoeken met de trajectbemiddelaar via 0800 99 88 777.

De locatie van de opvangbehandelgroep

De Prinsenark

Dagopvang en opvangbehandelgroep