Uw kind inschrijven

Met dit formulier kunt u uw kind bij Shezaf inschrijven. Na inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Wij beantwoorden graag eventuele vragen via (0172) 234 254 of via info@shezaf.nl

1. Gegevens over uw kind

2. Gegevens ouders / verzorgers

Gelieve uzelf als eerste te benoemen

3. De opvang

4. Ingangsdatum en tijden

Per wanneer wilt u uw kind plaatsen?

5. Bereikbaarheid van de ouders / verzorgers tijdens opvanguren

[naam ouder / verzorger]

[naam ouder / verzorger]

6. Medische gegevens

7. Vergoeding gemeente

8. Aanvullende vragen

9. Verzenden